combinatietest


De combinatietest is een onderzoek naar lichamelijke en drie chromosomale afwijkingen (Syndroom van Down, Patau en Edwards) bij een ongeboren kind.
Dit onderzoek wordt niet in alle gevallen vanuit de basisverzekering vergoed. Kijk voor informatie bij tarieven en betaling.

De combinatietest bestaat uit:
    –    een bloedonderzoek bij de moeder
    –    een echo om de nekplooi van het kind te meten, de nekplooimeting

Op basis van de resultaten uit het bloedonderzoek, de nekplooimeting en een aantal andere gegevens wordt berekend hoe groot de kans is dat het kind een lichamelijke of chromosomale afwijking heeft.
De keuze om de combinatietest wel of niet te doen is geen makkelijke. In het counselingsgesprek helpt de verloskundige of echoscopiste je om helder te krijgen wat je wilt. De counseling vindt meestal plaats in combinatie met de termijnecho. Lees ter voorbereiding op het counselingsgesprek de brochure screening op Downsyndroom van het RIVM.

je hebt gekozen voor de combinatietest, wat nu?
    –    je laat eerst bloed prikken bij LabNoord. De echoscopiste geeft je een 

         labformulier mee.
    –    je maakt een afspraak voor de Nekplooimeting in ons echocentrum, bij de 
         assistente aan de balie of telefonisch 050-3610500. Deze echo moet 
         gemaakt worden tussen de 11e en 14e week van de zwangerschap.
    –    direct na de echo bespreekt de echoscopiste met jou de uitslag van de 
         combinatietest. Als daar aanleiding toe is, geeft ze je informatie over 
         vervolgonderzoek.

vervolgonderzoek
Als de combinatietest uitwijst dat je een verhoogde kans hebt op een kindje met Down-, Edwards- of Patausyndroom dan kun je in aanmerking komen voor de NIPT. Deze test maakt gebruik van een techniek waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om het DNA van de foetus te onderzoeken.