NIPT

 

NIPT staat voor Niet Invasieve Prenatale Test.  De test maakt gebruik van een techniek waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om het DNA van de foetus te onderzoeken. De NIPT maakt het mogelijk te laten zien of er bij het ongeboren kind een extra exemplaar aanwezig is van het chromosoom 21 (Downsyndroom), 18 (Edwardssyndroom) of 13 (Patausyndroom). 

wie komt in aanmerking voor NIPT?
Een zwangere kan in aanmerking komen voor NIPT als ze een medische indicatie heeft of als uit de combinatietest blijkt dat ze een verhoogde kans heeft op een kind met Downsyndroom, Edwardssyndroom of Patau.

het onderzoek
Het onderzoek bestaat voor de vrouw uit afname van ongeveer drie buisjes bloed uit de arm. Omdat de test niet-invasief is, loopt de vrouw ook het niet het risico op een miskraam. De NIPT biedt geen 100% zekerheid.

de uitslag
Bij een niet-afwijkende uitslag wordt een vervolgonderzoek niet geadviseerd: de kans is dan erg klein dat het kind toch een trisomie (extra chromosoom) heeft.
Bij een afwijkende uitslag is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nog wel nodig als de zwangere zekerheid wil of overweegt de zwangerschap af te breken. Het kan namelijk zijn dat het kind toch geen aandoening heeft.

de kosten
Zwangeren die in aanmerking komen voor de NIPT, krijgen de test in 2014 volledig vergoed, ongeachte de leeftijd en zonder dat dit gevolgen heeft voor het eigen risico. Vanaf 2015 zullen vrouwen die een NIPT laten uitvoeren (na een positieve combinatietest) wel rekening moeten houden met het eigen risico.

Bron: website RIVM