prenatale screening


Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen en Syndroom van Down-, Edwards- en Patau bij het ongeboren kind noemen we prenatale screening. De site van het erfocentrum geeft duidelijke informatie. In ons echocentrum kun je terecht voor de nekplooimeting en de 20-weken echo. Aan deze onderzoeken gaat een voorlichtingsgesprek (counseling) vooraf. Lees hiervoor de brochure van het RIVM ‘Informatie over de screening op downsyndroom‘.

de nekplooimeting 
De nekplooimeting is onderdeel van de combinatietest. Dit onderzoek wordt niet in alle gevallen vanuit de basisverzekering vergoed. Kijk voor informatie bij tarieven en betaling.
Deze echo wordt gemaakt tussen de 11 en 14 weken zwangerschap. Bij dit onderzoek wordt de dikte van de zogenaamde nekplooi van je kind gemeten. Dit is een dun vochtlaagje onder de huid in de nek. Dit laagje vocht is altijd aanwezig, ook bij gezonde kinderen. De dikte van de nekplooi wordt, samen met een aantal andere gegevens, meegenomen in de kansberekening op een chromosoomafwijking (zoals het Syndroom van Down, Edwards en Patau) of een bepaalde lichamelijke afwijking (zoals een hartafwijking). In het counselingsgesprek wordt deze echo uitgebreid met je besproken.

de 20-weken echo
Deze echo wordt ook Structureel Echoscopisch Onderzoek genoemd. Met deze echo onderzoeken we de ontwikkeling van je kindje. Zijn er lichamelijke afwijkingen, groeit het kindje goed, ontwikkelen de organen zich goed en is er voldoende vruchtwater? De 20-weken echo wordt in het counselingsgesprek uitgebreid met je besproken. Deze echo is niet primair bedoeld voor de geslachtsbepaling van je kindje! Ook deze echo wordt uitgebreid besproken tijdens het counselingsgesprek.

de uitslag van het onderzoek
De echoscopiste informeert je direct over de uitslag van het onderzoek.  Meestal is dit een geruststellende uitslag. Het is echter mogelijk dat tijdens het echo-onderzoek afwijkingen aan het licht komen. Soms is de uitslag aanleiding om je door te verwijzen naar een specialist voor gedetailleerd- of vervolgonderzoek.
In een enkel geval kan het, bijvoorbeeld door de ligging van het kindje, moeilijk zijn om alles goed in beeld te krijgen. Je krijgt dan een herhalingsafspraak.

Voor bovenstaande echo-onderzoeken gelden een aantal regels. Wij vragen je om ze te lezen vòòr je komt én er rekening mee te houden. Onze huisregels.

 
belangrijk om weten
 
Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien tijdens een echo, ook al wordt er zorgvuldig gekeken. 
Een echo-onderzoek kan ook onverwachte, onplezierige bevindingen opleveren. 
Een goede uitslag van een echo-onderzoek geeft geen garantie op een gezond kind. Het is altijd mogelijk dat er later in de zwangerschap toch problemen ontstaan die eerder nog niet te zien waren.