samenwerking

Wij willen jou de allerbeste zorg bieden. Dit kunnen we niet alleen. Daarom hebben we gekozen voor vaste samenwerkingspartners. Zo kunnen we garanderen dat de informatie, begeleiding en behandeling die je bij hen krijgt, optimaal op onze zorg is afgestemd.

Uiteraard ben je altijd vrij om zelf een andere zorgverlener te kiezen.
Voor het uitwisselen van gegevens vragen we altijd eerst jouw toestemming.

Wij werken samen met:

• de afdeling Obstetrie & Gynaecologie van het UMCG

We hebben regelmatig vakinhoudelijk overleg met de gynaecologen van het UMCG. Zo houden wij elkaar goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de verloskunde. De lijnen zijn kort en dat is ook voordelig voor jou. Mochten we jou tijdens de zwangerschap of de bevalling, om welke reden dan ook, moeten doorverwijzen naar de gynaecoloog, dan houden wij nauw contact met de gynaecoloog en ook met jou.
www.umcg.nl 

• kraamzorgorganisaties de Kraamvogel en Kraamzorg het Groene Kruis

Met deze kraamzorgorganisaties werken wij intensief samen. Onze verloskundigen en de kraamverzorgenden van beide organisaties zijn goed op elkaar ingespeeld. Wij volgen regelmatig gezamenlijke trainingen. Zo krijg jij de beste zorg en begeleiding tijdens het kraambed. Onze samenwerking is officieel in een overeenkomst vastgelegd. 
de Kraamvogel
Kraamzorg het Groene Kruis

 • fysiotherapie voor rug- en bekkenklachten

Rug- en bekkenklachten komen vaak voor tijdens de zwangerschap. Individuele therapie kan helpen. Wij verwijzen bij voorkeur naar Tineke Kreulen of Pelvicum.

• diëtisten – lactatiekundigen

Wij werken nauw samen met dietistenpraktijk van Carin Pool

Voor vragen over (borst)voeding van uw baby verwijzen we u graag naar lactatiekundige Geerte Clifford-van den Broek

• je huisarts

Wij informeren je huisarts over het beloop van je zwangerschap. Indien nodig is er overleg of vragen we gegevens op. Uiteraard alleen met jouw toestemming. Wij houden huisartspraktijken in de stad op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in onze praktijk.